Νομική κάλυψη για επιχειρήσεις και πολίτες

Το www.e-nomika.gr αποτελεί τον συνεργάτη και σύμμαχο μας στην αντιμετώπιση των συνηθέστερων νομικών θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη και την επιχείρηση.

 

Νομική κάλυψη για επιχειρήσεις
  • Άμεση συμβουλευτική σε νομικά θέματα από συνεργαζόμενο δικηγόρο
  • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού εταιρίας
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος & ευρεσιτεχνίας
  • Επίλυση υποθέσεων ακάλυπτων επιταγών, τιμολογίων και συναλλαγματικών

Νομική κάλυψη για πολίτες

  • Νομική συμβουλή σε σύνθετα θέματα
  • Κτηματολόγιο (δηλώσεις – διορθώσεις)
  • Μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων, εγγράφων και πιστοποιητικών
  • Παραλαβή και έκδοση δικαστικών εγγράφων
  • Συνταξιοδότηση (Πληροφόρηση δικαιούχων ως προς τις προϋποθέσεις και τη θεμελίωση δικαιώματος, κατάθεση αίτησης για έκδοση-μεταβίβαση σύνταξης όλων των ταμείων κτλ)
  • Άδειες παραμονής αλλοδαπών (Πληροφόρηση δικαιούχων/ κατάθεση αίτησης χορήγησης/ ανανέωσης για άδεια διαμονής/ Πολιτογράφηση – Κτήση ελληνικής ιθαγένειας κτλ)

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία