Έναρξη επιχείρησης – Ίδρυση εταιρίας ολοκληρωμένα από την αρχή με σωστές κινήσεις 

 • Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
 • Ίδρυση Start-Up τεχνολογικών εταιριών (Νεοφυείς επιχειρήσεις)
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Σύσταση ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία)
 • Σύσταση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας)
 • Ίδρυση εταιρίας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου airbnb και booking
 • Ίδρυση μη κερδοσκοπικού συλλόγου και σωματείου
 • Σύνταξη καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο και ΔΟΥ
 • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές (κλείσιμο) επιχειρήσεων, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), Ομόρρυθμης εταιρίας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ), εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ατομικής επιχείρησης

pkp start your business ®

Πρόγραμμα υποστήριξης νέου επιχειρηματία

 

 • Σύσταση εταιρίας-Έναρξη επιχείρησης από την αρχή
 • Πλήρης λογιστική,φορολογική και μισθοδοτική κάλυψη
 • Business Coaching – Αποτελεσματική επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Λογιστική καθοδήγηση για τη μεγιστοποίηση του κέρδους
 • Νομική συμβουλευτική κάλυψη

 

Χρήσιμα άρθρα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης και την ίδρυση εταιρείας

 

Ζητήστε προσφορά συνεργασίας με την επιχείρηση σας Επικοινωνία