Όλες οι υπηρεσίες PKP

Σύσταση εταιρίας - Έναρξη επιχείρησης

Έναρξη επιχείρησης – Σύσταση εταιρίας ολοκληρωμένα από την αρχή

 • Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Σύσταση ΙΚΕ εταιρίας και Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
 • Ίδρυση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης εταιρίας)
 • Ίδρυση Start-Up τεχνολογικών εταιριών (Νεοφυείς επιχειρήσεις)
 • Ίδρυση εταιρίας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου airbnb και booking

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση της επιχείρησης σας

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων
 • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών, Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ)
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες

Ενημερωθείτε σωστά και δώστε τέλος στη γραφειοκρατία

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων, υπολογισμός ΕΝΦΙΑ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις για επιδόματα τέκνων, αλληλεγγύης, θέρμανσης, ενοικίου κλπ
 • Μισθωτήρια συμβόλαια, ρυθμίσεις οφειλών, εκτύπωση βεβαιώσεων

Business Coaching

Ατομικό coaching για την εξέλιξη του επιχειρηματία

Το business coaching απευθύνεται σε ανθρώπους με ανησυχίες που επιθυμούν να:

 • ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση
 • οργανώσουν και να υλοποιήσουν την κρυφή επιχειρηματική τους ιδέα-όνειρο ζωής
 • αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

Mentoring για επιχειρηματίες

Δημιούργησε τη δική σου επιχείρηση

 • Πρόγραμμα επιχειρηματικής καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες.
 • Σεμινάρια επιχειρηματικότητας και ηγεσίας
 • Workshops επαγγελματικής ανάπτυξης

Online συμβουλευτική

Μπορούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας διαδικτυακά

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μέσω skype ή viber (e-Συμβουλευτική) της ΠΚΠ ΙΚΕ απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευκολία της τεχνολογίας δίνοντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση σε πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μισθοδοσία και εργατική νομοθεσία

Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας προσωπικού

 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου (Πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Ασφαλίστε εσάς και την περιουσίας σας!

Ασφαλιστικά προγράμματα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες :

 • Αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας
 • Υγείας
 • Κατοικίας
 • Επιχείρησης
 • Αστικής ευθύνης
 • Αποταμίευσης – συνταξιοδότησης

Νομική κάλυψη

Νομικά θέματα για τον πολίτη και την επιχείρηση

 • Άμεση συμβουλευτική σε νομικά θέματα από συνεργαζόμενο δικηγόρο
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού εταιρίας
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος & ευρεσιτεχνίας
 • Παραλαβή και έκδοση δικαστικών εγγράφων