Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση της επιχείρησης σας.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης & ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων ώστε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των φορολογικών εξελίξεων και να παρέχουμε αξιόπιστη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Λογιστικές υπηρεσίες :

 

Λογιστική υποστήριξη

 

 • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων
 • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων

Φοροτεχνική κάλυψη

 

 • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχείρησης Ε3, Ε5, Έντυπο Ν
 • Υποστήριξη στην αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Διαχείριση εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική και πληροφόρηση σε φοροτεχνικά θέματα για την μείωση φορολογίας

Μισθοδοσία προσωπικού

 

 • Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας εργαζομένων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ και προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ
 • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου (Πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
 • Γνωστοποίηση ορών σύμβασης εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 • Αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, ετήσιου πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών και υπερωριών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

 • Κατάρτιση στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)
 • Στρατηγικός & Επαγγελματικός φορολογικός σχεδιασμός
 • Επιχειρηματική καθοδήγηση Mentoring σε μηνιαίες συναντήσεις

Υποστήριξη συνολικά 

 

 • Άριστη επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και ίντερνετ όλες τις ώρες (Μας βρίσκετε πάντοτε)
 • Reporting : Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται
 • Online Σύστημα cloud : Παρακολούθηση της οικονομικής καρτέλας εσόδων-εξόδων από τον ίδιο τον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή
 • Προσωπική στήριξη και διαφήμιση μέσα από το δίκτυο συνεργατών, πελατών και φίλων του ΠΚΠ
 • Συνεχής ενημέρωσή σχετικά με νέους νόμους και εγκυκλίους που σας αφορούν
 • Εξωτερικές εργασίες : Διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Δήμους κλπ
Λογιστική Υποστήριξη

Νομική προστασία για επιχειρήσεις

 

Το www.e-nomika.gr αποτελεί τον συνεργάτη μας στην αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που απασχολούν την επιχείρηση, όπως

 • Η σύνταξη και δημιουργία ενός μοναδικού συμφωνητικού συνεργασίας με τρίτους
 • Όροι χρήσης για την εταιρική ιστοελίδα
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμβουλευτική για τον τρόπο διαχείρισης νομικών θεμάτων
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού εταιρίας
 • Εφαρμογή GDPR στην επιχείρηση και δημιουργία κειμένων συγκατάθεσης
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος & ευρεσιτεχνίας
 • Επίλυση υποθέσεων ακάλυπτων επιταγών, τιμολογίων και συναλλαγματικών
 • Εκπροσώπηση σε δικαστήρια

Online Λογιστικό Γραφείο

 

Το σύγχρονο λογιστικό γραφείο PKP IKE παρέχει εξ’ αποστάσεως λογιστική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλες οι επαφές και οι συναντήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω email, skype, viber και τηλεφωνική επικοινωνία.

Μέσα από εφαρμογή cloud του γραφείου μας μπορείτε άμεσα να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα της επιχείρησης.

 

 

Online Λογιστική υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή   μέσω Φόρμας Επικοινωνίας

Ζητήστε προσφορά για το κόστος συνεργασίας με την επιχείρηση σας άμεσα   Πρόταση συνεργασίας

Αμοιβές λογιστικών υπηρεσιών θα βρείτε εδώ   Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών