Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση της επιχείρησης σας.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης & ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων ώστε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των φορολογικών εξελίξεων και να παρέχουμε αξιόπιστη και υπεύθυνη εξυπηρέτηση στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Λογιστικές υπηρεσίες :

 

Λογιστική υποστήριξη

 

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, σωματείων και συλλόγων
 • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων

Φοροτεχνική κάλυψη

 

 • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχείρησης Ε3, Ε5, Έντυπο Ν
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Διαχείριση κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική και πληροφόρηση σε φοροτεχνικά θέματα

Μισθοδοσία προσωπικού

 

 • Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας εργαζομένων (Προσλήψεις-απολύσεις)
 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ και προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ
 • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

 • Κατάρτιση στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)
 • Στρατηγικός & Επαγγελματικός φορολογικός σχεδιασμός
 • Εξατομικευμένο Business Coaching
 • Επιχειρηματική καθοδήγηση Mentoring

Υποστήριξη συνολικά 

 

 • Online Σύστημα cloud : Παρακολούθηση της οικονομικής καρτέλας εσόδων-εξόδων από τον ίδιο τον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή
 • Reporting : Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται
 • Άριστη επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και ίντερνετ όλες τις ώρες (Μας βρίσκετε πάντοτε)
 • Προσωπική στήριξη και διαφήμιση μέσα από το δίκτυο συνεργατών, πελατών και φίλων του ΠΚΠ
 • Συνεχής ενημέρωσή σχετικά με νέους νόμους και εγκυκλίους που σας αφορούν
 • Εξωτερικές εργασίες : Διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Δήμους κλπ
 • Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης της επίχειρησης για παραλήψεις και λάθη σχετικά με τη δραστηριότητα
Λογιστική Υποστήριξη

Νομική κάλυψη

 

Το www.e-nomika.gr αποτελεί τον συνεργάτη μας στην αντιμετώπιση των συνηθέστερων νομικών θεμάτων που απασχολούν την επιχείρηση.

 • Άμεση συμβουλευτική σε νομικά θέματα από συνεργαζόμενο τμήμα δικηγόρων
 • Συμφωνητικά συνεργασίας και όρους χρήσης 
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού εταιρίας
 • Εφαρμογή GDPR
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος & ευρεσιτεχνίας
 • Επίλυση υποθέσεων ακάλυπτων επιταγών, τιμολογίων και συναλλαγματικών

Online Λογιστικό Γραφείο

 

Το σύγχρονο λογιστικό γραφείο PKP IKE δημιούργησε ένα σύστημα εξ’ αποστάσεως λογιστικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από εφαρμογή cloud του γραφείου μας μπορείτε άμεσα να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα της επιχείρησης.

Η πρόσβαση όλων των δεδομένων επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε σημείο και από όλες τις συσκευές (Smartphone, Tablet, Laptop).

 

Online Λογιστική υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή   μέσω Φόρμας Επικοινωνίας

Ζητήστε προσφορά για το κόστος συνεργασίας με την επιχείρηση σας άμεσα   Πρόταση συνεργασίας

Αμοιβές λογιστικών υπηρεσιών θα βρείτε εδώ   Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών