Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 150,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ μέσω ΓΕΜΗ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) 200,00 €
Σύσταση ΙΚΕ μέσω ΓΕΜΗ με φυσικό φάκελο – κόστος 200,00 €
Σύσταση εταιρίας ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο 350,00 €
Ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ – Online σύσταση 150,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
30,00 € / ώρα

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κατάστημα 70,00 € / μήνα
Ατομική επιχείρηση εμπορική κόστος 90,00 € / μήνα
Κόστος ΟΕ – ΕΕ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) παροχής υπηρεσιών 100,00 € / μήνα
Κόστος παρακολούθησης ΟΕ – ΕΕ Εμπορικές εταιρείες 130,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών 250,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίωνΙΚΕ – ΕΠΕ εμπορικές εταιρίες 300,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο 15,00  € / μήνα

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις χωρίς ετήσιο συμβόλαιο

Ετήσιο ραντεβού – Υποβολή δήλωσης Ε3 και σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 150,00 € / έτος
Εκπροσώπηση και υποστήριξη σε φορολογικό ή εργατικό έλεγχο 350,00 €
Συμβουλευτική σε φορολογικά προβλήματα 30,00 € / ώρα

Πακέτο 6 συνεδριών Business Coaching

Εξατομικευμένη υποστήριξη με εργαλεία και μεθόδους coaching για την υλοποίηση στόχων και την επαγγελματική ανάπτυξη 240,00 €

Ατομικό mentoring για 1 έτος

Επιχειρηματική καθοδήγηση Mentoring σε μηνιαίες συναντήσεις με θέματα πάνω στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τεχνικές ηγεσίας, διαχείριση αλλαγής, personal branding, Business plan, Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών κ.α. 590,00 €

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες

Οικογενειακή Φορολογική δήλωση Ε1 30,00 €
Διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων τύπου Airbnb ανά ακίνητο 100,00 € / έτος
Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού 50,00 € / έτος
Ε9 – Καταχώρηση-Μεταβολή ανά ακίνητο 20,00 €
Μισθωτήριο κατοικίας, Ρύθμιση οφειλών προς εφορία , Επίδομα τέκνων, ΚΕΑ και λοιπές αιτήσεις 10,00 €
Online συμβουλευτική συνάντηση – εξατομικευμένο ραντεβού 30,00 € / ώρα

Ετήσιο πακέτο φοροτεχνικών υπηρεσιών για πολίτες

  • Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του έτους
  • Φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικές αιτήσεις και επιδόματα
  • Παροχή απεριόριστων αντιγράφων ψηφιακά ή έντυπα
  • Συμβουλευτική και ερωτήσεις για φορολογικά ζητήματα
Σύμφωνα με το σύνολο εργασιών

Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 150,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ μέσω ΓΕΜΗ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) 200,00 €
Σύσταση ΙΚΕ μέσω ΓΕΜΗ με φυσικό φάκελο – κόστος 200,00 €
Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο 350,00 €
Ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ – Online σύσταση 150,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
30,00 € / ώρα

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κατάστημα 70,00 € / μήνα
Ατομική επιχείρηση εμπορική κόστος παρακολούθησης 90,00 € / μήνα
Κόστος ΟΕ – ΕΕ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) παροχής υπηρεσιών 100,00 € / μήνα
Κόστος παρακολούθησης ΟΕ – ΕΕ Εμπορικές εταιρείες 130,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών 250,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ εμπορικές εταιρίες 300,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο 15,00 € / μήνα

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις χωρίς ετήσιο συμβόλαιο

Ετήσιο ραντεβού – Υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 150,00 € / έτος
Εκπροσώπηση και υποστήριξη σε φορολογικό ή εργατικό έλεγχο 350,00 € 
Συμβουλευτική σε φορολογικά προβλήματα 30,00 € / ώρα

Πακέτο 6 συνεδριών Business Coaching

Εξατομικευμένη υποστήριξη με εργαλεία και μεθόδους coaching για την υλοποίηση στόχων και την επαγγελματική ανάπτυξη 240,00 €

Ατομικό mentoring για 1 έτος

Επιχειρηματική καθοδήγηση Mentoring σε μηνιαίες συναντήσεις με θέματα πάνω στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τεχνικές ηγεσίας, διαχείριση αλλαγής, personal branding, Business plan, Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών κ.α. 590,00 €

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες

Οικογενειακή Φορολογική δήλωση Ε1 30,00 €
Διαχείρηση ακινήτων airbnb και booking ανά ακίνητο 100,00 € / έτος
Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού
50,00 € / έτος
Υποβολή Ε9 – Καταχώρηση – Μεταβολή ανά ακίνητο 20,00 €
Μισθωτήριο κατοικίας, Ρύθμιση οφειλών προς εφορία , Επίδομα τέκνων Α21, ΚΕΑ και λοιπές αιτήσεις 10,00 €
Online συμβουλευτική συνάντηση – εξατομικευμένο ραντεβού 30,00 € / ώρα

Ετήσιο πακέτο φοροτεχνικών υπηρεσιών για πολίτες

  • Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του έτους
  • Φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικές αιτήσεις και επιδόματα
  • Παροχή απεριόριστων αντιγράφων ψηφιακά ή έντυπα
  • Συμβουλευτική και ερωτήσεις για φορολογικά ζητήματα
Προσαρμοσμένο κόστος

*Σε όλες τις αμοιβές  θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον Φ.Π.Α. 24%

**Οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Ιδιαιτερότητες ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος.

***Οι εταιρείες ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, τα οποία απαιτούν παρακολούθηση ταμείου, σύνταξη καταστάσεων και ισολογισμών. Γενικότερα έχουν τριπλάσιο όγκο εργασίας και χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, σε σχέση με μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας.

 

Πως θα επιλέξετε το λογιστή σας

-Εάν επιθυμείτε την καταχώρηση των παραστατικών σας, την εκτύπωση βιβλίων και την υποβολή ΦΠΑ και μόνο, τότε μπορείτε να αποκτήσετε έναν λογιστή που θα στοιχίζει ελάχιστα στην επιχείρηση σας. Στην περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον υπηρεσίες, ερωτήσεις ή συμβουλές, μπορείτε να πληρώνετε κάθε φορά γι’ αυτές ξεχωριστά.
-Εάν επιθυμείτε έναν λογιστή-σύμβουλο-μέντορα, που να υποστηρίζει τον επιχειρηματία συνολικά, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του οποιαδήποτε στιγμή για συμβουλές και καθοδήγηση, να αναλαμβάνει επιπλέον ενέργειες όπως η γραφειοκρατία του covid-19, να ενημερώνει για αλλαγές και να λύνει τα προβλήματα σας άμεσα, τότε η αμοιβή λογιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται και στο αντίστοιχο επίπεδο.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύγχρονο Λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο Θεσσαλονίκη – PKP IKE στα τηλέφωνα 2310 500 447 ή 2392 400 557 και ηλεκτρονικά στο [email protected]