Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 150,00 €
Σύσταση ΙΚΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ – Σύσταση ΙΚΕ ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ 150,00 €
Σύσταση εταιρίας ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
30,00 € / ώρα

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κατάστημα 70,00 € / μήνα
Ατομική επιχείρηση εμπορική κόστος 90,00 € / μήνα
Κόστος ΟΕ – ΕΕ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) παροχής υπηρεσιών 100,00 € / μήνα
Κόστος παρακολούθησης ΟΕ – ΕΕ Εμπορικές εταιρείες 130,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών 250,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ εμπορικές εταιρίες 300,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο 15,00  € / μήνα
Υποβολή δήλωσης Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ, χωρίς μηνιαία υποστήριξη 150,00  € / έτος

Εξατομικευμένο mentoring

Εξάμηνο ή ετήσιο πρόγραμμα επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης και του επιχειρηματία 40,00 € / συνεδρία

Συμβουλευτική υποστήριξη

Ατομικό ραντεβού είτε δια ζώσης είτε Online συμβουλευτική συνάντηση 30,00 € / ώρα

Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 150,00 €
Σύσταση ΙΚΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ, Σύσταση ΙΚΕ ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ 150,00 €
Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
30,00 € / ώρα

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κατάστημα 70,00 € / μήνα
Ατομική επιχείρηση εμπορική κόστος παρακολούθησης 90,00 € / μήνα
Κόστος ΟΕ – ΕΕ (Ομόρρυθμη-Ετερόρρυθμη εταιρία) παροχής υπηρεσιών 100,00 € / μήνα
Κόστος παρακολούθησης ΟΕ – ΕΕ Εμπορικές εταιρείες 130,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ παροχής υπηρεσιών 250,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ εμπορικές εταιρίες 300,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο  15,00 € / μήνα
Υποβολή δήλωσης Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ χωρίς μηνιαία υποστήριξη 150,00 € / έτος

Εξατομικευμένο mentoring

Εξάμηνο ή ετήσιο πρόγραμμα επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης και του επιχειρηματία 40,00 € / συνεδρία

Συμβουλευτική υποστήριξη

Ατομικό ραντεβού είτε δια ζώσης είτε Online συμβουλευτική συνάντηση 30,00 € / ώρα

Σε όλες τις αμοιβές  θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον Φ.Π.Α. 24%

Οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Ιδιαιτερότητες ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος.

Οι εταιρείες ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, τα οποία απαιτούν παρακολούθηση ταμείου, σύνταξη καταστάσεων και ισολογισμών. Γενικότερα έχουν τριπλάσιο όγκο εργασίας και χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, σε σχέση με μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας.