Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 120,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ ή ίδρυση ΙΚΕ ηλεκτρονικά με πρότυπο καταστατικό μέσω ΥΜΣ 160,00 €
Σύσταση ΙΚΕ ή σύσταση ΟΕ – ΕΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Σύσταση εταιρίας ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο δικηγόρο 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
50,00 €

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση με κατάστημα από 70,00 € έως 120,00 € / μήνα
Κόστος παρακολούθησης εταιρίας ΟΕ – ΕΕ από 100,00 € έως 180,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ από 250,00 € έως 400,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο 15,00  € / μήνα

Υπηρεσία καθοδήγησης – Business mentoring

Εξατομικευμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για νέους επιχειρηματίες 100,00 € / μήνα

Συμβουλευτική υποστήριξη

Ατομικό ραντεβού για λογιστικές και φορολογικές ερωτήσεις , είτε δια ζώσης είτε Online συμβουλευτική συνάντηση 35,00 € / ώρα

Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 120,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ ή ίδρυση ΙΚΕ ηλεκτρονικά με πρότυπο καταστατικό μέσω ΥΜΣ 160,00 €
Σύσταση ΙΚΕ ή σύσταση ΟΕ – ΕΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο νομικό τμήμα 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
50,00 €

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι 50,00 € / μήνα
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση με κατάστημα από 70,00 € έως 120,00 €  / μήνα
Κόστος παρακολούθησης εταιρίας ΟΕ – ΕΕ από 100,00 € έως 180,00 € / μήνα
Κόστος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ από 250,00 € έως 400,00 € / μήνα
Παρακολούθηση μισθοδοσίας υπαλλήλων, ανά άτομο  15,00 € / μήνα

Υπηρεσία καθοδήγησης – Business mentoring

Εξατομικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για νέους επιχειρηματίες 100,00 € / μήνα

Συμβουλευτική υποστήριξη

Ατομικό ραντεβού για λογιστικές και φορολογικές ερωτήσεις , είτε δια ζώσης είτε Online συμβουλευτική συνάντηση 35,00 € / ώρα

Σε όλες τις αμοιβές  θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον Φ.Π.Α. 24%

Οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία. Ιδιαιτερότητες ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος.

Οι εταιρείες ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας, τα οποία απαιτούν παρακολούθηση ταμείου, σύνταξη καταστάσεων και ισολογισμών. Γενικότερα έχουν τριπλάσιο όγκο εργασίας και χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, σε σχέση με μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας.

Η σωστή λογιστική υποστήριξη βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις που ανανεώνονται συνεχώς, γι’ αυτό και ο ρόλος του λογιστή στην επιχείρηση είναι κάτα κύριο λόγο συμβουλευτικός. Μπορεί τα Mydata να απλοποιήσουν τη λογιστική σε μερικά χρόνια(μπορεί και όχι), ωστόσο σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε της μεγάλης μετάβασης, η λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης με 1350 εγκυκλίους και αποφάσεις να έχουν εκδοθεί σε μόλις 1,5 έτος, είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη και πιο απρόβλεπτη από ποτέ.