Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 120,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ ή ίδρυση ΙΚΕ ηλεκτρονικά με πρότυπο καταστατικό μέσω ΥΜΣ 160,00 €
Σύσταση ΙΚΕ ή σύσταση ΟΕ – ΕΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από συνεργαζόμενο νομικό τμήμα του e-nomika.gr 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
40,00 €

Υπηρεσίες και προγράμματα υποστήριξης

Online Ερώτημα PKP – Συμβουλευτική με διάρκεια 20 λεπτά 20,00 €
Online συμβουλευτική – Ραντεβού για λογιστικά και φορολογικά θέματα με διάρκεια 45 λεπτά 40,00 €
Εξατομικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για νέους επιχειρηματίες 100,00 € / μήνα

Πλήρης λογιστική παρακολούθηση

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι Προσαρμοσμένο*
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση με κατάστημα
Κόστος παρακολούθησης εταιρίας ΟΕ – ΕΕ
Κόστος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ

Η σωστή λογιστική υποστήριξη βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις που ανανεώνονται συνεχώς, γι’ αυτό και ο ρόλος του λογιστή στην επιχείρηση είναι κάτα κύριο λόγο συμβουλευτικός. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε της μεγάλης ψηφιακής μετάβασης και τα mydata, η λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης με 1350 εγκυκλίους και αποφάσεις να έχουν εκδοθεί σε μόλις 1,5 έτος, είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη και πιο απρόβλεπτη από ποτέ.

Αμοιβές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών

Έναρξη Επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης κόστος 120,00 €
Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ ή ίδρυση ΙΚΕ ηλεκτρονικά με πρότυπο καταστατικό μέσω ΥΜΣ 160,00 €
Σύσταση ΙΚΕ ή σύσταση ΟΕ – ΕΕ με φυσικό φάκελο στο ΓΕΜΗ 200,00 €
Σύσταση εταιρίας με σύνταξη καταστατικού από το συνεργαζόμενο νομικό τμήμα του e-nomika.gr 350,00 €
Συμβουλευτική έναρξης επιχείρησης online ή δια ζώσης
40,00 €

Υπηρεσίες και προγράμματα υποστήριξης

Online Ερώτημα PKP – Συμβουλευτική με διάρκεια 20 λεπτά 20,00 €
Online συμβουλευτική – Ραντεβού για λογιστικά και φορολογικά θέματα με διάρκεια 45 λεπτά 40,00 €
Εξατομικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης Mentoring για νέους επιχειρηματίες 100,00 € / μήνα

Πλήρης λογιστική παρακολούθηση

Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το σπίτι Προσαρμοσμένο*
Τήρηση βιβλίων για ατομική επιχείρηση με κατάστημα
Κόστος παρακολούθησης εταιρίας ΟΕ – ΕΕ
Κόστος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ΙΚΕ – ΕΠΕ

Σε όλες τις αμοιβές  θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον Φ.Π.Α. 24%

 

*Προσαρμογή τελικής αμοιβής

Το κόστος πλήρους λογιστικής υποστήριξης μιας επιχείρησης, διαμορφώνεται ύστερα από την ανάλυση κάποιων παραμέτρων, όπως :

  1. Ποιο είναι το αντικείμενο της δραστηριότητας
  2. Που κυμαίνονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης
  3. Ποιος είναι ο όγκος παραστατικών κάθε μήνα
  4. Πόσες δηλωτικές ενέργειες απαιτούνται κάθε έτος
  5. Που βρίσκεται η έδρα και αν υπάρχουν υποκαταστήματα
  6. Εαν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό
  7. Συνεργασία και τήρηση υποχρεώσεων από πλευράς επιχειρηματία
  8. Η συχνότητα επικοινωνίας με το λογιστικό γραφείο
  9. Ο βαθμός δυσκολίας λογιστικής παρακολούθησης – βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. (Οι εταιρείες ΙΚΕ τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τα οποία απαιτούν παρακολούθηση ταμείου, σύνταξη καταστάσεων και ισολογισμών)

Ζητήστε οικονομική προσφορά λογιστικής υποστήριξης για την επιχείρηση σας

  Πρόταση συνεργασίας