ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MENTORING

Mentoring σημαίνει καθοδήγηση και αποτελεί μια συνεχή σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία μεταφέρει γνώση και επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας.

Το mentoring αποτελεί μια πρακτική που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και έχει σκοπό να βοηθά άτομα ή/και ομάδες να διαχειριστούν την προσωπική τους μάθηση ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές και τις δυνατότητες που τους παρέχονται, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Είναι μια Πρακτική Επιστήμη που αντλεί την επιστημονική της θεμελίωση μέσα από τις αρχές και τις μεθόδους των Επιστημών της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, του Management, της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας. Όμως, διακρίνεται από αυτές τόσο ως προς τους στόχους του, όσο και ως προς τις μεθόδους επίτευξής του.

Η συμβουλευτική Mentoring είναι μια δράση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοαντίληψης. Αποτέλεσμα, οι πρακτικές συμβουλές να περιορίζουν τις δυσκολίες και να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ MENTORING ΜΕ ΤΟ COACHING

Το mentoring βασίζεται στην καλλιέργεια επαγγελματικής σχέσης και την ανάπτυξη του επιχειρηματία γενικά και συνολικά και γι’ αυτό έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια, σε αντίθεση με το coaching που είναι βραχυπρόθεσμο και επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων, χρονικά προσδιορισμένων και άμεσων στόχων.

Καθώς η εστίαση του mentoring αφορά την εξέλιξη της προσωπικότητας και της κουλτούρας γενικώς, απαιτείται πλάνο στρατηγικής, με τον mentor να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο mentee για μελλοντικούς ρόλους. Επιπλέον το mentoring μπορεί να γίνει πιο ανεπίσημο, δηλαδή όταν ο επιχειρηματίας ζητά καθοδήγηση-συμβουλή, ενώ στο coaching η συνεργασία είναι πιο δομημένη, προκαθορισμένη και επικεντρωμένη στην επίτευξη του στόχου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ:

 • χρειάζονται καθοδήγηση για να ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση
 • θέλουν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την κρυφή επιχειρηματική τους ιδέα-όνειρο ζωής
 • επιθυμούν να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

ΑΤΟΜΙΚΟ MENTORING

Περιλαμβάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του συμβουλευόμενου, στην ανασύσταση αυτών και την επανατοποθέτηση των στόχων. Δίνει έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ του μέντορα και του συμβουλευόμενου.

ONLINE MENTORING

Αφορά την ανάπτυξη μιας δυαδικής σχέσης μέσω διαδικτύου. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό όταν μια σειρά παραγόντων (γεωγραφική, κλιματολογική, ατομική π.χ. ασθένεια, αναπηρία κλπ) εμποδίζουν τη διά ζώσης επικοινωνία. Και στην περίπτωση του online mentoring ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και στις διά ζώσης συναντήσεις (χρονικός προκαθορισμός, διάρκεια και συχνότητα επικοινωνίας, συμβόλαιο συνεργασίας κλπ).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Η δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπου, η οποία γίνεται πιο αποδοτική όταν συνδυάζεται με τις απαραίτητες τεχνικές αυτογνωσίας και ανακάλυψης των ιδιαίτερων ικανοτήτων του καθενός.

Σκοπός είναι η επιχειρηματική και προσωπική εξέλιξη του σύγχρονου επαγγελματία και εργαζομένου, καθώς και η παρακίνηση ανθρώπων ώστε να αυξήσουν το δυναμικό τους και να υλοποιήσουν το όραμα τους. Να είναι ανταγωνιστικοί όχι προσωρινά, αλλά συνεχόμενα και να δημιουργούν επιχειρήσεις με ουσία και σωστές βάσεις.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Επιχειρηματικότητα
 • Τεχνικές Ηγεσίας
 • Personal Branding
 • Όραμα, μοντέλα και εργαλεία υλοποίησης στόχων
 • Παρακίνηση και έμπνευση
 • Business plan, έρευνα αγοράς και ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Επιλογή νομικής μορφής – Φορολογία
 • Λογιστική και οικονομική διαχείριση
 • Τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Digital Marketing (social media, website, eshop, google)

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία