Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναλυτικά

 1. Έναρξη επαγγέλματος φυσικού προσώπου δικαιολογητικά
 2. Δήλωση θανάτου – Διακοπή ΑΦΜ
 3. Έκδοση ΑΦΜ
 4. Μεταφορά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό
 5. Μεταφορά έδρας
 6. Προσθήκη-μεταβολή ΚΑΔ
 7. Ασφαλιστική ικανότητα – Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
 8. Έκδοση αριθμού μητρώου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
 9. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας
 10. ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) – Διαγραφή ασφάλισης
 11. Διακοπή ατομικής επιχείρησης
 12. Άρση ακινησίας ΙΧ και μοτοσυκλέτας
 13. Κατάθεση πινακίδων ΙΧ και μοτοσυκλέτας
 14. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 15. Δήλωση γάμου-διαζυγίου
 16. Αλλαγή ταυτότητας
 17. Έκδοση κλειδαρίθμου
 18. Ασφαλιστική ικανότητα άμεσα ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (Βιβλιάριο υγείας)
 19. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 20. Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΕΦΚΑ
 21. Επιστροφή δαπάνης για αγορά γυαλιών, φαρμάκων ή θεραπείας ΕΟΠΠΥ
 22. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ για ανέργους έως 29 ετών
 23. Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα συνταξιούχου του ΟΑΕΕ στην/στον σύζυγο