Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναλυτικά

 1. Έναρξη επαγγέλματος φυσικού προσώπου δικαιολογητικά
 2. Δήλωση θανάτου – Διακοπή ΑΦΜ
 3. Έκδοση ΑΦΜ
 4. Μεταφορά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό
 5. Μεταφορά έδρας
 6. Προσθήκη-μεταβολή ΚΑΔ
 7. Ασφαλιστική ικανότητα άμεσα ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (Βιβλιάριο υγείας)
 8. Ασφαλιστική ικανότητα έμμεσα ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (Οικογενειακό Βιβλιάριο υγείας)
 9. Έκδοση αριθμού μητρώου ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
 10. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας
 11. ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) – Διαγραφή ασφάλισης
 12. Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΕΦΚΑ
 13. Διακοπή ατομικής επιχείρησης
 14. Άρση ακινησίας ΙΧ και μοτοσυκλέτας
 15. Κατάθεση πινακίδων ΙΧ και μοτοσυκλέτας
 16. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 17. Δήλωση γάμου-διαζυγίου
 18. Αλλαγή ταυτότητας
 19. Έκδοση κλειδαρίθμου
 20. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 21. Επιστροφή δαπάνης για αγορά γυαλιών, φαρμάκων ή θεραπείας ΕΟΠΠΥ
 22. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ για ανέργους έως 29 ετών
 23. Μεταβίβαση σύνταξης θανόντα συνταξιούχου του ΟΑΕΕ στην/στον σύζυγο