1. Μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας – Διαδικασία – Κόστος – Δικαιολογητικά
 2. Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ
 3. Δικαιολογητικά για επίδομα ανεργίας
 4. ΟΑΕΔ – Έκδοση κάρτας ανεργίας
 5. Μεταβίβαση Φορτηγού αυτοκινήτου (ΦΙΧ)
 6. ΚΕΠΑ – Πιστοποίηση αναπηρίας
 7. Μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω θανάτου (κληρονομιάς)
 8. Επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας-φθοράς-κλοπής
 9. ΕΥΑΘ – Μεταβίβαση υδρομέτρου – Αλλαγή ονόματος
 10. Φυσικό αέριο – Υπογραφή συμβολαίου
 11. Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ λόγω θανάτου
 12. Μεταβίβαση ακινήτου (Πώληση-Γονική παροχή-Δωρεά)
 13. Κτηματολόγιο – Δήλωση ιδιοκτησίας
 14. ΕΥΑΘ – Υδροδότηση κτίσματος για πρώτη φορά
 15. Φυσικό αέριο – Μεταβίβαση παροχής
 16. Έκδοση ΑΜΚΑ
 17. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 18. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
 19. Άδεια πολιτικού γάμου
 20. Άρση παρακράτησης κυριότητας
 21. Κατάθεση πινακίδων ΦΙΧ ή λεωφορείου
 22. Ευρωπαϊκή κάρτα οδήγησης
 23. Οριστική διαγραφή οχήματος
 24. Έκδοση κάρτας σταύθμευσης ΑΜΕΑ
 25. Έκδοση βιβλιαρίου απορίας από την Πρόνοια
 26. Επανασύνδεση ρεύματος
 27. Διακοπή ρεύματος
 28. Επιστροφή στη ΔΕΗ από άλλο πάροχο
 29. Νυχτερινό ρεύμα
 30. Ενεργοποίηση ρεύματος για πρώτη φορά
 31. Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών
 32. Επαύξηση/μείωση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης
 33. Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας-φθοράς-κλοπής
 34. Ανανέωση άδειας οδήγησης
 35. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης σε νέου τύπου
 36. Ορολογίες για θέματα κατοικιών
 37. Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ