Σύσταση εταιρίας-Έναρξη επιχείρησης
 • Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Σύσταση ΙΚΕ εταιρίας
 • Ίδρυση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης εταιρίας)
 • Υποστήριξη στις start-up εταιρίες
 • Ίδρυση εταιρίας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου airbnb και bookikg
 • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές επιχειρήσεων

Περισσότερα

Λογιστική υποστήριξη
 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος
 • Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Λογιστική υποστήριξη ατομικής επιχείρησης, ΙΚΕ, ΟΕ, start-up

Περισσότερα

Φοροτεχνική κάλυψη
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχείρησης Ε3, Ε5, Έντυπο-Ν
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Διαχείριση κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων

Περισσότερα

Μισθοδοσία και εργατική νομοθεσία
 • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου (Πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ και προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ

Περισσότερα

Υποστήριξη πέρα από τα συνηθισμένα
 • Παρακολούθηση οικονομικής καρτέλας εσόδων-εξόδων από τον ίδιο τον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή μέσα από εφαρμογή cloud του γραφείου μας
 • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος με επικοινωνία οποιαδήποτε στιγμή μέσω τηλεφώνου, skype ή viber
 • Τακτική ενημέρωση της πορείας εσόδων-εξόδων και του ΦΠΑ ως προς το ύψος που κυμαίνονται (reporting)
 • Online σύστημα εξ’ αποστάσεως λογιστικής υποστήριξης της σύγχρονης επιχείρησης

Περισσότερα

Business coaching-Επιχειρηματική ανάπτυξη

Το coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος επαγγελματικής εξέλιξης, η οποία εμπνέει, ενδυναμώνει και παρακινεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει και να απογειώσει το όραμα του. Το business coaching απευθύνεται σε ανθρώπους με ανησυχίες που επιθυμούν να:

 • ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση
 • οργανώσουν και να υλοποιήσουν την κρυφή επιχειρηματική τους ιδέα-όνειρο ζωής
 • αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

Περισσότερα

Νομική υποστήριξη
 • Άμεση συμβουλευτική σε νομικά θέματα από συνεργαζόμενο δικηγόρο
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού εταιρίας
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος & ευρεσιτεχνίας
 • Επίλυση υποθέσεων ακάλυπτων επιταγών, τιμολογίων και συναλλαγματικών

Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων, υπολογισμός ΕΝΦΙΑ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων

Περισσότερα

Ηλεκτρονική γραφειοκρατία
 • Υποβολή και τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία, ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία
 • Υποβολή εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων
 • Προβολή και πληροφόρηση για το ύψος των οφειλών προς εφορία
 • Δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Αίτηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Περισσότερα

Μισθοδοσία-Εργατικά
 • Έλεγχος του μισθού, ενσήμων, επιδομάτων και ημερών αδείας που δικαιούστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 • Συμβουλευτική για εργατικά θέματα όπως ωράριο, ρεπό, υπερωρίες, επιδόματα ΟΑΕΔ κλπ
 • Πληροφόρηση για τα δικαιώματα λόγω εγκυμοσύνης, υπολογισμός άδειας λοχείας και τοκετού

Περισσότερα

Coaching

Το coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος επαγγελματικής εξέλιξης, η οποία εμπνέει, ενδυναμώνει και παρακινεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει και να απογειώσει το όραμα του. Το business coaching απευθύνεται σε ανθρώπους με ανησυχίες που επιθυμούν να:

 • ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα και να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση
 • οργανώσουν και να υλοποιήσουν την κρυφή επιχειρηματική τους ιδέα-όνειρο ζωής
 • αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους

Περισσότερα

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Ασφαλιστικά προγράμματα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες :

 • Αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας
 • Υγείας
 • Κατοικίας
 • Επιχείρησης
 • Αστικής ευθύνης
 • Ασφάλισης παραμονής αλλοδαπών

Περισσότερα

ασφαλιστικές υπηρεσίες
Νομικές υπηρεσίες
 • Νομική υποστήριξη και πληροφόρηση σε σύνθετα γραφειοκρατικά θέματα
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Παραλαβή και έκδοση δικαστικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις και επικυρώσεις πτυχίων εγγράφων και πιστοποιητικών

Περισσότερα