Τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας προσωπικού

 • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου (Πλήρης, μερικής, εκ περιτροπής απασχόληση)
 • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ στο ΙΚΑ και προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ
 • Ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
 • Γνωστοποίηση ορών σύμβασης εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 • Αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, ετήσιου πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών και υπερωριών

Ενημερωθείτε για τα νόμιμα εργασιακά σας δικαιώματα

 

 • Έλεγχος του μισθού, των ενσήμων και ημερών αδείας που δικαιούστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης
 • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 • Συμβουλευτική για εργατικά θέματα όπως το ωράριο, ρεπό, υπερωρίες και υπερεργασίες
 • Ανάλυση κριτηρίων για χορήγηση επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός και έκδοση εργοσήμου οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας και παρόμοιων ειδικοτήτων.
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής ή μετατροπής κατοικίας, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή   μέσω Φόρμας Επικοινωνίας